หน้าแรก » คลิปแนะนำ » สติ ข้อคิดดีๆจาก ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

สติ ข้อคิดดีๆจาก ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

คลิปนี้เป็นการบันทึกย้อนหลังของการให้ข้อคิดดีๆจากดร.วรภัทร ภู่เจริญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น